Kredyty hipoteczne

gdzie kredyty kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Kredyty hipoteczne czyli długoterminowe zobowiązanie celowe zabezpieczone nieruchomością.
Celem może być:
– Budowa lub zakup domu 
– Zakup nieruchomości na rynku wtórnym oraz pierwotnym. 
– Zakup działki 
– Remont lub dokończenie budowy 

porównywarka ofert

doradztwo

oszczędność czasu

szybkość

Przedstawimy Ci wszystkie dostępne oferty na rynku kredytów hipotecznych.  Dzięki naszemu doświadczeniu wybierzesz rozwiązanie, które najbardziej Ci odpowiada Z nami przejdziesz przez szereg formalności.  

Zaczniemy od sprawdzenia zdolności kredytowej. Następnie przygotujemy oferty. Spiszemy wnioski i  dostarczymy do wybranych banków. Przez cały proces monitorujemy na jakim etapie jest wniosek  kredytowy i dbamy o to żebyś miał informację zwrotną. Poinformujemy o decyzji kredytowej i  umówimy na podpisanie umowy. Nasza usługa jest bezpłatna i jesteśmy wynagradzani przez banki, w  których finalizujemy umowy. 

Proces zaciągania kredytu hipotecznego.

Proces uzyskania kredytu hipotecznego jest złożony i czasochłonny. Przedstawiamy poniżej jego poszczególne etapy.

CEL

Kredyty hipoteczne czyli długoterminowe zobowiązanie celowe zabezpieczone nieruchomością.

Cele, na jakie można przeznaczyć kredyt hipoteczny:

  • zakup nieruchomości na rynku wtórnym
  • zakup nieruchomości na rynku pierwotnym
  • zakup lub budowa domu
  • remont lub wykończenie nieruchomości
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe

KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

Kompletny wniosek wraz z pełnym zestawem wymaganych dokumentów znacznie przyspiesza proces kredytowy. Należy pamiętać, że każdy Bank ma swoje procedury, co przejawia się przede wszystkim w tym, że dysponują własnymi formularzami i wymagają zestawu określonych dokumentów.

Do niezbędnych dokumentów w każdej placówce bankowej należą:

Formularze bankoweDokumenty potwierdzające tożsamość klientaDokumenty potwierdzające dochody klientaDokumenty identyfikujące nieruchomość
Wniosek
Oświadczenia
Kosztorys
Dowód osobisty
Paszport
Karta pobytu
Zaświadczenie o dochodach
Książka Przychodów i Rozchodów
Wyciąg z konta osobistego
Odpis z księgi wieczystej
Umowa deweloperska
Podstawa nabycia nieruchomości Pozwolenie na budowę

ANALIZA KREDYTOWA

Bank na podstawie wniosku i dokumentów złożonych przez klienta dokonuje m.in. oceny jego zdolności kredytowej, czy sprawdza dokumenty związane z nieruchomością, czyli potencjalnym przedmiotem zabezpieczenia kredytu. Na tym etapie klient może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Zwieńczeniem tego etapu jest wydanie decyzji kredytowej, która może być w zależności od analizy Banku – pozytywna lub negatywna

PODPISANIE UMOWY KREDYTOWEJ

Jeśli klient otrzymał decyzję pozytywną przygotowana zostaje umowa kredytowa. To ten dokument ostatecznie potwierdza otrzymanie kredytu hipotecznego.

URUCHOMIENIE KREDYTU

W przypadku nieruchomości zakupionych na rynku wtórnym Bank uzależnia wypłatę kredytu od podpisania aktu notarialnego (umowy zakupu nieruchomości) i złożenia wniosku o wpis hipoteki do działu IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

Pojęcia, które powinieneś znać biorąc kredyt hipoteczny.

Oprocentowanie kredytu – jest to główny koszt kredytu, od niego zależy wysokość zapłaconych odsetek w skali roku, jak i wysokość raty.

Zdolność kredytowa – Bank na podstawie dostarczonych dokumentów dokonuje szczegółowej analizy możliwości finansowych klienta. Ocenia wysokość miesięczny dochód pomniejszonego o wartość posiadanych przez klienta zobowiązań, stałe koszty i opłaty. 

Marża kredytu – jeden ze składowych kosztów całkowitych kredytu. Wysokość marży zależy od m.in. od kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego czy skorzystania z dodatkowych produktów oferowanych przez bank.

WIBOR – jest to stawka bazowa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Na niej opiera się oprocentowanie kredytów i pożyczek oferowanych przez banki. Stawka WIBOR jest uzależniona od poziomu głównej stopy procentowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej.

LTV (loan to value) – jest to wskaźnik, który określa stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości, którą jest zabezpieczony kredyt. Na chwilę obecną wskaźnik ten nie może przekroczyć 80%, a przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie może być wyższy niż 90%.

Wkład własny – jest to kwota, którą kredytobiorca zobligowany jest zapłacić ze środków własnych na zakup nieruchomości. Minimalny wymagany wkład własny jakim klient powinien dysponować to 10 %. Obecnie większość Banków zwiększyła wysokość wymaganego wkładu własnego do 20%. Jako wkład własny można uznać inną nieruchomość należącą do kredytobiorcy.

Pożyczka hipoteczna – jest to produkt, który może zostać przyznany na dowolny cel. W tym przypadku zabezpieczeniem może być nieruchomość, która już jest w posiadaniu kredytobiorcy.

Księga wieczysta –  jest to publiczny rejestr, przedstawiający aktualny stan prawny nieruchomości.  Zawiera dane identyfikujące daną nieruchomość, zawiera informację na temat praw związanych z nieruchomością, właścicieli, a także czy została obciążona hipoteką lub prawami osób trzecich.

Prowizja – to jednorazowe wynagrodzenie na rzecz banku za udzielenie kredytu. Jej wysokość określana jest jako procent od wartości kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. 

Przy wyliczaniu RRSO uwzględnia się:

  • oprocentowanie nominalne – z reguły podaje się je w skali rocznej,
  • prowizja,
  • opłata za wycenę nieruchomości oraz stworzenie operatu szacunkowego – dotyczy tylko kredytów hipotecznych i pożyczek hipotecznych,
  • ubezpieczenie (dotyczy to klientów, którzy kupują dodatkową polisę).

Porozmawiaj z ekspertem

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego w celu zamówienia rozmowy telefonicznej.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.